فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • سگمنت 19*12 تک اند قرمز اوریجینال
  سگمنت 19*12 تک اند قرمز
  CHINA
  Through-hole
  0.6 یوان
  موجود
 • سگمنت 19*12 تک کاتد قرمز اوریجینال
  سگمنت 19*12 تک کاتد قرمز
  CHINA
  Through-hole
  35,000 ریال
  موجود
 • سگمنت 20*15 اند قرمز اوریجینال
  سگمنت 20*15 اند قرمز
  CHINA
  Through-hole
  35,000 ریال
  موجود
 • سگمنت 7 *10 تک آند قرمز اوریجینال
  سگمنت 7 *10 تک آند قرمز
  CHINA
  Through-hole
  35,700 ریال
  35,000 ریال
  موجود
 • سگمنت 10*13 آند قرمز اوریجینال
  سگمنت 10*13 آند قرمز
  CHINA
  Through-hole
  40,000 ریال
  موجود
 • سگمنت 20*27 اند قرمز اوریجینال
  سگمنت 20*27 اند قرمز
  CHINA
  Through-hole
  70,000 ریال
  موجود
 • سگمنت دو دیجیت اند قرمزمولتی پلکس اوریجینال
  سگمنت دو دیجیت اند قرمزمولتی پلکس
  CHINA
  Through-hole
  80,000 ریال
  موجود
 • 5631سگمنت سه دیجیت اند قرمز اوریجینال
  5631سگمنت سه دیجیت اند قرمز
  CHINA
  Through-hole
  1.8 یوان
  موجود
 • سگمنت دوبل اند قرمز اوریجینال
  سگمنت دوبل اند قرمز
  CHINA
  Through-hole
  2 یوان
  موجود
 • PCB-800023-IR اوریجینال
  PCB-800023-IR
  CHINA
  Board
  9 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 4.3 اینچ کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 4.3 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  10 یوان
  موجود
 • LCD 8*2 بک لایت ابی اوریجینال
  LCD 8*2 بک لایت ابی
  CHINA
  LCD
  12 یوان
  موجود
 • LCD 16*2 بک لایت ابی اوریجینال
  LCD 16*2 بک لایت ابی
  CHINA
  LCD
  13.6 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 3.5 اینچ اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 3.5 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  14 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 3.5 اینچ فلت کوتاه اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 3.5 اینچ فلت کوتاه
  CHINA
  Resistive Touch
  15 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 128*64 اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 128*64
  CHINA
  Resistive Touch
  15 یوان
  موجود
 • LCD 2*20 سبز اوریجینال
  LCD 2*20 سبز
  CHINA
  LCD
  1,036,000 ریال
  موجود
 • LCD4*20 بک لایت آبی اوریجینال
  LCD4*20 بک لایت آبی
  CHINA
  LCD
  29 یوان
  موجود
 • LCD 4*20 بک لایت سبز اوریجینال
  LCD 4*20 بک لایت سبز
  CHINA
  LCD
  30 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 5.7 اینچ کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 5.7 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  37 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت چپ اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت چپ
  CHINA
  Resistive Touch
  40 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت راست اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت راست
  CHINA
  Resistive Touch
  40 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت وسط اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت وسط
  CHINA
  Resistive Touch
  40 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 5.2 اینچ کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 5.2 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  45 یوان
  موجود
 • 12864A بک لایت ابی اوریجینال
  12864A بک لایت ابی
  CHINA
  LCD
  45 یوان
  موجود
 • 12864A بک لایت سبز اوریجینال
  12864A بک لایت سبز
  CHINA
  LCD
  51 یوان
  موجود
 • LQ035WA018 اوریجینال
  LQ035WA018
  CHINA
  LCD
  2,500,000 ریال
  موجود
 • TS1620G-1 اوریجینال
  TS1620G-1
  Techstar Electronics
  LCD
  61 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 8 اینچ فلت کنار در عرض 2.54 کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 8 اینچ فلت کنار در عرض 2.54
  CHINA
  Resistive Touch
  75 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 8 اینچ فلت وسط در طول 2.54 کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 8 اینچ فلت وسط در طول 2.54
  CHINA
  Resistive Touch
  75 یوان
  موجود
 • M.RT2556.51 اوریجینال
  M.RT2556.51
  CHINA(Chengxing)
  Board
  75 یوان
  موجود
 • 3.5" TFT LCD SHIELD (ILI9486) اوریجینال
  3.5" TFT LCD SHIELD (ILI9486)
  CHINA
  LCD
  84 یوان
  موجود
 • LCD 4.3INCH (JF43007W07-B) اوریجینال
  LCD 4.3INCH (JF43007W07-B)
  CHINA
  LCD
  85 یوان
  موجود
 • MSP2402 اوریجینال
  MSP2402
  CHINA
  Module
  85 یوان
  موجود
 • BRL60D TOUCH SCREEN اوریجینال
  BRL60D TOUCH SCREEN
  CHINA
  Screen
  85 یوان
  موجود
 • Z350IT006 اوریجینال
  Z350IT006
  CHINA
  LCD
  85 یوان
  موجود
 • LQ150X1LW94 DRIVER BOARD اوریجینال
  LQ150X1LW94 DRIVER BOARD
  CHINA
  Board
  90 یوان
  موجود
 • TSUX53V5.1-C برد راه انداز ال سی دی اوریجینال
  TSUX53V5.1-C برد راه انداز ال سی دی
  CHINA
  Board
  90 یوان
  موجود
 • LQ035NC111 اوریجینال
  LQ035NC111
  CHINA
  LCD
  93 یوان
  موجود
 • JF050TN43-GQ(480*800) اوریجینال
  JF050TN43-GQ(480*800)
  CHINA
  LCD
  100 یوان
  موجود
 • JF050TN43-PQ(272*480) اوریجینال
  JF050TN43-PQ(272*480)
  CHINA
  LCD
  100 یوان
  موجود
 • HSD050IDW1-A20-RIC 5INCH بازسازی شده
  HSD050IDW1-A20-RIC 5INCH
  Hannstar Display Corp
  LCD
  102 یوان
  موجود
 • TSUX9V5.1-D برد راه انداز ال سی دی اوریجینال
  TSUX9V5.1-D برد راه انداز ال سی دی
  TOP-TECH
  Board
  102 یوان
  موجود
 • HE070NA-13B بازسازی شده
  HE070NA-13B
  Innolux Corporation
  LCD
  4,900,000 ریال
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 10.1 اینچ فلت کنار در طول 1 میلیمتر کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 10.1 اینچ فلت کنار در طول 1 میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  105 یوان
  موجود
 • LY280X2432KHBIG03C30 کپی
  LY280X2432KHBIG03C30
  CHINA
  LCD
  105 یوان
  موجود
 • KR070PM7T بازسازی شده
  KR070PM7T
  CHINA
  LCD
  5,000,000 ریال
  4,900,000 ریال
  موجود
 • WY070ML574CP21B بازسازی شده
  WY070ML574CP21B
  CHINA
  LCD
  5,500,000 ریال
  موجود