فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • 78L08 اوریجینال
  78L08
  Wing Shing International
  TO-92
  2,500 ریال
  موجود
 • WS79L05 اوریجینال
  WS79L05
  Wing Shing International
  TO-92
  4,000 ریال
  موجود
 • KA79L08AZ اوریجینال
  KA79L08AZ
  CHINA
  TO-92
  5,000 ریال
  موجود
 • KA78L05A اوریجینال
  KA78L05A
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  5,000 ریال
  موجود
 • WS78L12ACZ کپی
  WS78L12ACZ
  Wing Shing International
  TO-92
  0.12 یوان
  موجود
 • LE60A کپی
  LE60A
  STMicroelectronics
  TO-92
  7,000 ریال
  موجود
 • UC3843AN اوریجینال
  UC3843AN
  ON Semiconductor
  SO-8
  12,000 ریال
  موجود
 • MC34063API بازسازی شده
  MC34063API
  ON Semiconductor
  DIP-8
  23,000 ریال
  موجود
 • LM317LZ اوریجینال
  LM317LZ
  Motorola
  TO-92
  0.5 یوان
  موجود
 • 79L06ACZ اوریجینال
  79L06ACZ
  CHINA
  TO-92
  30,000 ریال
  موجود
 • L7815CV کپی
  L7815CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  34,000 ریال
  موجود
 • L7824CV اوریجینال
  L7824CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  35,000 ریال
  موجود
 • L7809CV کپی
  L7809CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  41,800 ریال
  41,000 ریال
  موجود
 • UC3845BD1G اوریجینال
  UC3845BD1G
  ON Semiconductor
  SO-8
  0.9 یوان
  موجود
 • L7806CV اوریجینال
  L7806CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  43,000 ریال
  موجود
 • L7906CV اوریجینال
  L7906CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  45,000 ریال
  موجود
 • L7912CV اوریجینال
  L7912CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  48,600 ریال
  موجود
 • L7812CV کپی
  L7812CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  50,000 ریال
  موجود
 • UC3844BD1 اوریجینال
  UC3844BD1
  ON Semiconductor
  SO-8
  1.2 یوان
  موجود
 • L78M12CDT اوریجینال
  L78M12CDT
  STMicroelectronics
  TO-252 (D-PAK)
  1.2 یوان
  موجود
 • UC3843BD1 اوریجینال
  UC3843BD1
  ON Semiconductor
  SO-8
  1.5 یوان
  موجود
 • LM317T کپی
  LM317T
  STMicroelectronics
  TO-220
  1.8 یوان
  موجود
 • L7909CV اوریجینال
  L7909CV
  STMicroelectronics
  TO-220
  2 یوان
  موجود
 • LM337T اوریجینال
  LM337T
  Fairchild Semiconductor
  TO-220AB
  2 یوان
  موجود
 • LD1117S33TR اوریجینال
  LD1117S33TR
  STMicroelectronics
  SOT-223
  2.4 یوان
  موجود
 • LM317T اوریجینال
  LM317T
  STMicroelectronics
  TO-220
  2.4 یوان
  موجود
 • TPS73201DBV اوریجینال
  TPS73201DBV
  Texas Instruments
  SOT-23-5 (SC-74A)
  150,000 ریال
  موجود
 • LM1117IMPX-5.0 اوریجینال
  LM1117IMPX-5.0
  Texas Instruments
  SOT-223
  4 یوان
  موجود
 • MCP1703T-3302E/CB اوریجینال
  MCP1703T-3302E/CB
  Microchip Technology
  SOT-23 (SC-59)
  4 یوان
  موجود
 • STR-S5707 اوریجینال
  STR-S5707
  Allegro Microsystems
  SIP-9
  200,000 ریال
  موجود
 • LT1076CR-5 اوریجینال
  LT1076CR-5
  Linear Technology
  TO-263-7 (D2PAK-7)
  280,000 ریال
  موجود
 • LM2575T-ADJ اوریجینال
  LM2575T-ADJ
  Motorola
  TO-220-5
  6 یوان
  موجود
 • NCP1399AADR2G اوریجینال
  NCP1399AADR2G
  ON Semiconductor
  SOIC-16
  7 یوان
  موجود
 • MP3426DL اوریجینال
  MP3426DL
  CHINA
  QFN-14
  9 یوان
  موجود
 • MC7805BD2T اوریجینال
  MC7805BD2T
  ON Semiconductor
  TO-263AB (D2PAK)
  9.6 یوان
  موجود
 • LD29150P2T33R بازسازی شده
  LD29150P2T33R
  STMicroelectronics
  P2PAK
  12 یوان
  موجود
 • LM1086IS-ADJ اوریجینال
  LM1086IS-ADJ
  Texas Instruments
  TO-263AB (D2PAK)
  13.6 یوان
  موجود
 • ICE1PCS02 اوریجینال
  ICE1PCS02
  Infineon Technologies
  DIP-8
  16 یوان
  موجود
 • LT1076CT-5 اوریجینال
  LT1076CT-5
  Linear Technology
  TO-220-7
  20 یوان
  موجود
 • LM2577T-12 اوریجینال
  LM2577T-12
  National Semiconductor
  TO-220-5
  30 یوان
  موجود
 • L4977A بازسازی شده
  L4977A
  STMicroelectronics
  Multiwatt-15
  30 یوان
  موجود
 • LM2576HVT-12 اوریجینال
  LM2576HVT-12
  National Semiconductor
  TO-220-5
  45 یوان
  موجود
 • LT1074CT7 اوریجینال
  LT1074CT7
  Linear Technology
  Multiwatt-7
  99 یوان
  موجود
 • LM1086IS-303 اوریجینال
  LM1086IS-303
  CHINA
  TO-263AB (D2PAK)
  27.2 یوان
  تحویل 55 روزه 0 یوان
  سفارش دهید
 • LT1076HVIR اوریجینال
  LT1076HVIR
  Linear Technology
  TO-263-7 (D2PAK-7)
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • LT1371CR اوریجینال
  LT1371CR
  Linear Technology
  TO-263-7 (D2PAK-7)
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • LM2678S-5.0 اوریجینال
  LM2678S-5.0
  National Semiconductor
  TO-263-7 (D2PAK-7)
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • LM2678S-ADJ اوریجینال
  LM2678S-ADJ
  National Semiconductor
  TO-263-7 (D2PAK-7)
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید