فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 4.3 اینچ کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 4.3 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  10 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 3.5 اینچ اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 3.5 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  14 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 128*64 اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 128*64
  CHINA
  Resistive Touch
  15 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 3.5 اینچ فلت کوتاه اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 3.5 اینچ فلت کوتاه
  CHINA
  Resistive Touch
  15 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 5.7 اینچ کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 5.7 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  37 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت راست اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت راست
  CHINA
  Resistive Touch
  40 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت چپ اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت چپ
  CHINA
  Resistive Touch
  40 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت وسط اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 7 اینچ فلت وسط
  CHINA
  Resistive Touch
  40 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 5.2 اینچ کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 5.2 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  45 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 8 اینچ فلت وسط در طول 2.54 کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 8 اینچ فلت وسط در طول 2.54
  CHINA
  Resistive Touch
  75 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 8 اینچ فلت کنار در عرض 2.54 کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 8 اینچ فلت کنار در عرض 2.54
  CHINA
  Resistive Touch
  75 یوان
  موجود
 • BRL60D TOUCH SCREEN اوریجینال
  BRL60D TOUCH SCREEN
  CHINA
  Screen
  85 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 10.1 اینچ فلت کنار در طول 1 میلیمتر کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 10.1 اینچ فلت کنار در طول 1 میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  105 یوان
  موجود
 • درایور ال سی دی با گیرنده دیجیتال اوریجینال
  درایور ال سی دی با گیرنده دیجیتال
  CHINA
  Screen
  117 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 10.4 اینچ فلت وسط درعرض 2.54 میلیمتر اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 10.4 اینچ فلت وسط درعرض 2.54 میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  140 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 10.4 اینچ فلت کنار درعرض 2.54 میلیمتر اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 10.4 اینچ فلت کنار درعرض 2.54 میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  140 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 12.1 اینچ فلت وسط 2.54میلیمتر اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 12.1 اینچ فلت وسط 2.54میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  140 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 10.4 اینچ فلت وسط درعرض 1.0میلیمتر اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 10.4 اینچ فلت وسط درعرض 1.0میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  140 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 12.1 اینچ فلت وسط 1.0میلیمتر اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 12.1 اینچ فلت وسط 1.0میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  145 یوان
  موجود
 • AST-057A TOUCH SCREEN اوریجینال
  AST-057A TOUCH SCREEN
  CHINA
  Screen
  180 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی پنج سیم 12.1 اینچ فلت وسط 2.54 اوریجینال
  تاچ مقاومتی پنج سیم 12.1 اینچ فلت وسط 2.54
  CHINA
  Resistive Touch
  180 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 15.6 اینچ فلت وسط 2.54میلیمتر اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 15.6 اینچ فلت وسط 2.54میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  211 یوان
  موجود
 • تاچ خازنی 8 اینچ همراه با درایور یواس بی اوریجینال
  تاچ خازنی 8 اینچ همراه با درایور یواس بی
  CHINA
  Capacitive Touch
  214 یوان
  موجود
 • 6AV2124-0MC01-0AX0 TOUCH SCREEN اوریجینال
  6AV2124-0MC01-0AX0 TOUCH SCREEN
  Siemens Semiconductor Group
  Resistive Touch
  220 یوان
  موجود
 • AMT98234 کپی
  AMT98234
  CHINA
  Resistive Touch
  225 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی پنج سیم 15 اینچ فلت وسط 2.54 اوریجینال
  تاچ مقاومتی پنج سیم 15 اینچ فلت وسط 2.54
  CHINA
  Screen
  230 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 17 اینچ فلت وسط 2.54میلیمتر اوریجینال
  تاچ مقاومتی چهار سیم 17 اینچ فلت وسط 2.54میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  276 یوان
  موجود
 • تاچ خازنی 10.4 اینچ همراه با درایور یواس بی اوریجینال
  تاچ خازنی 10.4 اینچ همراه با درایور یواس بی
  CHINA
  Capacitive Touch
  290 یوان
  موجود
 • RES-10.4-PL4 (95421-14) اوریجینال
  RES-10.4-PL4 (95421-14)
  CHINA
  Screen
  290 یوان
  موجود
 • TOUCH 7535G2 اوریجینال
  TOUCH 7535G2
  CHINA
  Screen
  300 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 19 اینچ 16/9فلت کنار 2.54میلیمتر کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 19 اینچ 16/9فلت کنار 2.54میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  310 یوان
  موجود
 • TP-3442S2 کپی
  TP-3442S2
  CHINA
  Resistive Touch
  310 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی چهار سیم 18.5 اینچ فلت وسط 2.54میلیمتر کپی
  تاچ مقاومتی چهار سیم 18.5 اینچ فلت وسط 2.54میلیمتر
  CHINA
  Resistive Touch
  340 یوان
  موجود
 • S5104E18P5L3A(TT11350A91H) کپی
  S5104E18P5L3A(TT11350A91H)
  CHINA
  Resistive Touch
  365 یوان
  موجود
 • UD41H-AET4ZE TOUCH SCREEN اوریجینال
  UD41H-AET4ZE TOUCH SCREEN
  Fuji Electric
  Resistive Touch
  380 یوان
  موجود
 • تاچ خازنی 12.1 اینچ 4/3 همراه با درایور یواس بی اوریجینال
  تاچ خازنی 12.1 اینچ 4/3 همراه با درایور یواس بی
  CHINA
  Capacitive Touch
  383.8 یوان
  موجود
 • تاچ خازنی 15.6 اینچ همراه با درایور یواس بی اوریجینال
  تاچ خازنی 15.6 اینچ همراه با درایور یواس بی
  CHINA
  Capacitive Touch
  390 یوان
  موجود
 • E15D03U-83 اوریجینال
  E15D03U-83
  Microtech Technology Co Ltd
  Screen
  400 یوان
  موجود
 • تاچ خازنی 17 اینچ 4/3 همراه با درایو یو اس بی اوریجینال
  تاچ خازنی 17 اینچ 4/3 همراه با درایو یو اس بی
  CHINA
  Capacitive Touch
  416 یوان
  موجود
 • تاچ خازنی 19 اینچ همراه با درایور یواس بی اوریجینال
  تاچ خازنی 19 اینچ همراه با درایور یواس بی
  CHINA
  Capacitive Touch
  467 یوان
  موجود
 • تاچ مقاومتی پنج سیم 18.5 اینچ اوریجینال
  تاچ مقاومتی پنج سیم 18.5 اینچ
  CHINA
  Resistive Touch
  520 یوان
  موجود
 • IR تاچ 15.6 اینچ دونقطه اوریجینال
  IR تاچ 15.6 اینچ دونقطه
  CHINA
  Screen
  600 یوان
  موجود
 • IR تاچ 19 اینچ دونقطه اوریجینال
  IR تاچ 19 اینچ دونقطه
  CHINA
  Screen
  630 یوان
  موجود
 • A951GOT-SBD-B TOUCH SCREEN کپی
  A951GOT-SBD-B TOUCH SCREEN
  CHINA
  Screen
  تحویل 45 روزه 0 یوان
  سفارش دهید
 • XWT4034 اوریجینال
  XWT4034
  CHINA
  Screen
  تحویل 55 روزه
  سفارش دهید
 • NIDEK ICE-9000 TOUCH SCREEN اوریجینال
  NIDEK ICE-9000 TOUCH SCREEN
  CHINA
  Screen
  تحویل 135 روزه 0 یوان
  سفارش دهید
 • FC-82DG 82 اوریجینال
  FC-82DG 82
  Other
  Screen
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • HMIGX03502 اوریجینال
  HMIGX03502
  Other
  Other
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید