فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • AWM650RX اوریجینال
  AWM650RX
  Chaozhou Three-circle (Group) Co
  Module
  0 یوان
  موجود
 • BC857B کپی
  BC857B
  CJET
  SOT-23 (SC-59)
  1,400 ریال
  موجود
 • SS8050 اوریجینال
  SS8050
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  2,000 ریال
  موجود
 • 2SA733 کپی
  2SA733
  NEC Electronics
  TO-92
  0.043 یوان
  موجود
 • SS9015 اوریجینال
  SS9015
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  0.05 یوان
  موجود
 • 2SC1815 کپی
  2SC1815
  Toshiba Corporation
  TO-92
  0.06 یوان
  موجود
 • 2N3906S اوریجینال
  2N3906S
  KEC Semiconductor
  SOT-23 (SC-59)
  0.06 یوان
  موجود
 • BC848A اوریجینال
  BC848A
  Siemens Semiconductor Group
  SOT-23 (SC-59)
  3,000 ریال
  موجود
 • SS9014 اوریجینال
  SS9014
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  3,060 ریال
  3,000 ریال
  موجود
 • DTC124ESA اوریجینال
  DTC124ESA
  Philips Semiconductor
  TO-92S
  0.07 یوان
  موجود
 • BC557B کپی
  BC557B
  Motorola
  TO-92
  0.07 یوان
  موجود
 • BC548B اوریجینال
  BC548B
  Motorola
  TO-92
  0.07 یوان
  موجود
 • MMBT8050LT1G کپی
  MMBT8050LT1G
  CHINA
  SOT-23 (SC-59)
  3,700 ریال
  موجود
 • BC327-40 اوریجینال
  BC327-40
  Motorola
  TO-92
  4,000 ریال
  موجود
 • MPSA42 اوریجینال
  MPSA42
  Motorola
  TO-92
  4,500 ریال
  موجود
 • 2SC535 اوریجینال
  2SC535
  Hitachi Semiconductor
  TO-92
  5,000 ریال
  موجود
 • BC847B اوریجینال
  BC847B
  Nexperia USA Inc
  SOT-23 (SC-59)
  0.12 یوان
  موجود
 • 2SC1740S اوریجینال
  2SC1740S
  ROHM Semiconductor
  SC-72
  0.16 یوان
  موجود
 • BC560 اوریجینال
  BC560
  Siemens Semiconductor Group
  TO-92
  0.18 یوان
  موجود
 • BC338-25 اوریجینال
  BC338-25
  Motorola
  TO-92
  0.18 یوان
  موجود
 • BC549 اوریجینال
  BC549
  Philips Semiconductor
  TO-92
  0.18 یوان
  موجود
 • BD140 اوریجینال
  BD140
  Nexperia USA Inc
  TO-126
  0.18 یوان
  موجود
 • BD238 کپی
  BD238
  NXP Semiconductors
  TO-126
  0.18 یوان
  موجود
 • MPSA93G اوریجینال
  MPSA93G
  ON Semiconductor
  TO-92
  0.2 یوان
  موجود
 • 2SD882 اوریجینال
  2SD882
  STMicroelectronics
  TO-126
  0.28 یوان
  موجود
 • 2SB772 کپی
  2SB772
  NEC Electronics
  TO-126
  16,000 ریال
  موجود
 • BC309 اوریجینال
  BC309
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  0.38 یوان
  موجود
 • BD240C اوریجینال
  BD240C
  Fairchild Semiconductor
  TO-220
  0.5 یوان
  موجود
 • BC207 اوریجینال
  BC207
  CHINA
  TO-18
  0.5 یوان
  موجود
 • TIP3054 اوریجینال
  TIP3054
  CHINA
  TO-220
  30,000 ریال
  موجود
 • TIP32C اوریجینال
  TIP32C
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  0.7 یوان
  موجود
 • BD244C کپی
  BD244C
  Fairchild Semiconductor
  TO-220AB
  0.75 یوان
  موجود
 • MJE13009 اوریجینال
  MJE13009
  STMicroelectronics
  TO-220AB
  0.8 یوان
  موجود
 • BD243C اوریجینال
  BD243C
  Motorola
  TO-220AB
  0.8 یوان
  موجود
 • BC237 اوریجینال
  BC237
  Fairchild Semiconductor
  TO-92
  0.9 یوان
  موجود
 • FMMT417 اوریجینال
  FMMT417
  Zetex Semiconductors
  SOT-23 (SC-59)
  1.1 یوان
  1 یوان
  موجود
 • BD241C اوریجینال
  BD241C
  ON Semiconductor
  TO-220AB
  1.25 یوان
  موجود
 • BC177 اوریجینال
  BC177
  Continental Device India
  TO-18
  1.5 یوان
  موجود
 • 2N2907A اوریجینال
  2N2907A
  Continental Device India
  TO-18
  1.5 یوان
  موجود
 • 2SD880 اوریجینال
  2SD880
  Fairchild Semiconductor
  TO-220AB
  1.7 یوان
  موجود
 • BD245 اوریجینال
  BD245
  New Jersey Semiconductor
  TO-218
  1.9 یوان
  موجود
 • 2SA1727 کپی
  2SA1727
  ROHM Semiconductor
  TO-252 (D-PAK)
  2 یوان
  موجود
 • BFG33 اوریجینال
  BFG33
  Philips Semiconductor
  SOT-143
  3 یوان
  موجود
 • TIP2955 اوریجینال
  TIP2955
  STMicroelectronics
  TO-218
  3.75 یوان
  موجود
 • BD246 اوریجینال
  BD246
  New Jersey Semiconductor
  TO-218
  5 یوان
  موجود
 • BU2520AF اوریجینال
  BU2520AF
  NXP Semiconductors
  TO-247F (TO-3PF)
  5 یوان
  موجود
 • 2SC3039 اوریجینال
  2SC3039
  MOSPEC Semiconductor
  TO-220
  7 یوان
  موجود
 • BFR91A بازسازی شده
  BFR91A
  Chaozhou Three-circle (Group) Co
  SOT-103
  7 یوان
  موجود