فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • TC4034BP اوریجینال
  TC4034BP
  Toshiba Corporation
  DIP-24
  60,000 ریال
  موجود
 • AT89S52-24AU اوریجینال
  AT89S52-24AU
  Atmel Corporation
  TQFP-44
  8 یوان
  موجود
 • PIC16C72A-04I/SP اوریجینال
  PIC16C72A-04I/SP
  Microchip Technology
  DIP-28
  12 یوان
  موجود
 • PIC16F883I/SS بازسازی شده
  PIC16F883I/SS
  Microchip Technology
  SSOP-28
  14 یوان
  موجود
 • ATMEGA8L-8AU اوریجینال
  ATMEGA8L-8AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  16 یوان
  موجود
 • ATMEGA8820AU اوریجینال
  ATMEGA8820AU
  Atmel Corporation
  DIP-28
  18 یوان
  موجود
 • ST62T00CB6 اوریجینال
  ST62T00CB6
  STMicroelectronics
  DIP-16
  19 یوان
  موجود
 • MC9S08AW32CFGE اوریجینال
  MC9S08AW32CFGE
  Freescale Semiconductor
  LQFP-44
  21 یوان
  موجود
 • ATMEGA8-16AU بازسازی شده
  ATMEGA8-16AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  22 یوان
  موجود
 • D8748H اوریجینال
  D8748H
  NEC Electronics
  DIP-40
  41 یوان
  موجود
 • SST89E54RDA-40-C-PIE اوریجینال
  SST89E54RDA-40-C-PIE
  Silicon Storage Technology
  DIP-40
  65 یوان
  موجود
 • ATMEGA8A-PU اوریجینال
  ATMEGA8A-PU
  Atmel Corporation
  SPDIP-28
  770,000 یوان
  موجود
 • PIC16F1823-I/SL اوریجینال
  PIC16F1823-I/SL
  Microchip Technology
  SO-14
  تحویل 13 روزه 0 یوان
  سفارش دهید
 • ATMEGA48PA-PU اوریجینال
  ATMEGA48PA-PU
  Atmel Corporation
  SPDIP-28
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • AT89C51ED2-RLTUM اوریجینال
  AT89C51ED2-RLTUM
  Atmel Corporation
  VQFP-44
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F639 اوریجینال
  PIC12F639
  Microchip Technology
  SSOP-20
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F2680I/SO اوریجینال
  PIC18F2680I/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F628A-E/P اوریجینال
  PIC16F628A-E/P
  Microchip Technology
  DIP-18
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • MB90F562BPF اوریجینال
  MB90F562BPF
  Fujitsu Semiconductor
  QFP-64
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F2455-I/SP اوریجینال
  PIC18F2455-I/SP
  Microchip Technology
  DIP-28
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F1936-I/SP اوریجینال
  PIC16F1936-I/SP
  Microchip Technology
  SPDIP-28
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F46J50-I/PT اوریجینال
  PIC18F46J50-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-44
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • CY8C24423A-24SXI اوریجینال
  CY8C24423A-24SXI
  Cypress Semiconductor
  SO-28
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8535L-8AU اوریجینال
  ATMEGA8535L-8AU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F877A-I/L اوریجینال
  PIC16F877A-I/L
  Microchip Technology
  PLCC-44
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F675-I/SN اوریجینال
  PIC12F675-I/SN
  Microchip Technology
  SO-8
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F916-I/SP اوریجینال
  PIC16F916-I/SP
  Microchip Technology
  Other
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY85V-10SU اوریجینال
  ATTINY85V-10SU
  Atmel Corporation
  SO-8
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F628A-I/P اوریجینال
  PIC16F628A-I/P
  Microchip Technology
  DIP-18
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F1320-I/SO اوریجینال
  PIC18F1320-I/SO
  Microchip Technology
  SO-18
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • K29451VB200 بازسازی شده
  K29451VB200
  KANSEI
  DIP-64
  تحویل 45 روزه
  سفارش دهید
 • MC908AP32ACFBE بازسازی شده
  MC908AP32ACFBE
  Freescale Semiconductor
  DIP-42
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • NT68F63LG اوریجینال
  NT68F63LG
  Novatek Microelectronics
  PLCC-44
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F14K50-I/MQ اوریجینال
  PIC18F14K50-I/MQ
  Microchip Technology
  QFN-20
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16C64A-20/PQ اوریجینال
  PIC16C64A-20/PQ
  Microchip Technology
  MQFP-44
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F258-I/SO اوریجینال
  PIC18F258-I/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • CY8C24123-24 اوریجینال
  CY8C24123-24
  Cypress Semiconductor
  DIP-8
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • AN2135SC بازسازی شده
  AN2135SC
  Cypress Semiconductor
  QFP-44
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F683I/SN اوریجینال
  PIC12F683I/SN
  Microchip Technology
  SO-8
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F4520-I/PT اوریجینال
  PIC18F4520-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-44
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8L-AU اوریجینال
  ATMEGA8L-AU
  Atmel Corporation
  DIP-28
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • EM78P156ELPJ-G اوریجینال
  EM78P156ELPJ-G
  Elan Microelectronics Co
  DIP-18
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA649V-AU بازسازی شده
  ATMEGA649V-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-64
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F648A-I/P اوریجینال
  PIC16F648A-I/P
  Microchip Technology
  Other
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC10F206-I/P اوریجینال
  PIC10F206-I/P
  Microchip Technology
  DIP-8
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F873A-ISP اوریجینال
  PIC16F873A-ISP
  Microchip Technology
  SPDIP-28
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY2313-20PU اوریجینال
  ATTINY2313-20PU
  Atmel Corporation
  DIP-20
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید
 • PIC10F222T-E/OT اوریجینال
  PIC10F222T-E/OT
  Microchip Technology
  SOT-23-5 (SC-74A)
  تحویل 13 روزه
  سفارش دهید