فیلتر 0 محصول
فیلترهای فعال حذف همه
جستجو در نتایج
نمایش محصولات موجود
 • TC4034BP اوریجینال
  TC4034BP
  Toshiba Corporation
  DIP-24
  60,000 ریال
  موجود
 • AT89S52-24AC اوریجینال
  AT89S52-24AC
  Atmel Corporation
  TQFP-44
  8 یوان
  موجود
 • ATMEGA88PA-AU اوریجینال
  ATMEGA88PA-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  8 یوان
  موجود
 • PIC16C72A-04I/SP اوریجینال
  PIC16C72A-04I/SP
  Microchip Technology
  DIP-28
  12 یوان
  موجود
 • PIC16F883I/SS بازسازی شده
  PIC16F883I/SS
  Microchip Technology
  SSOP-28
  14 یوان
  موجود
 • ATMEGA8L-8AU اوریجینال
  ATMEGA8L-8AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  16 یوان
  موجود
 • ATMEGA8820AU اوریجینال
  ATMEGA8820AU
  Atmel Corporation
  DIP-28
  18 یوان
  موجود
 • ST62T00CB6 اوریجینال
  ST62T00CB6
  STMicroelectronics
  DIP-16
  19 یوان
  موجود
 • MC9S08AW32CFGE اوریجینال
  MC9S08AW32CFGE
  Freescale Semiconductor
  LQFP-44
  21 یوان
  موجود
 • ATMEGA16A-AU اوریجینال
  ATMEGA16A-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-44
  22 یوان
  موجود
 • ATMEGA8-16AU بازسازی شده
  ATMEGA8-16AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  22 یوان
  موجود
 • D8748H اوریجینال
  D8748H
  NEC Electronics
  DIP-40
  41 یوان
  موجود
 • SST89E54RDA-40-C-PIE اوریجینال
  SST89E54RDA-40-C-PIE
  Silicon Storage Technology
  DIP-40
  65 یوان
  موجود
 • ATMEGA16U2-AU اوریجینال
  ATMEGA16U2-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-32
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8535L-8AU اوریجینال
  ATMEGA8535L-8AU
  Atmel Corporation
  DIP-40
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATTINY85V-10SU اوریجینال
  ATTINY85V-10SU
  Atmel Corporation
  SO-8
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ICS954321AGLF بازسازی شده
  ICS954321AGLF
  Integrated Device Technology
  TSSOP-64
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA128RFA1-ZU بازسازی شده
  ATMEGA128RFA1-ZU
  Atmel Corporation
  VQFN-64
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC12F1822-E/SN بازسازی شده
  PIC12F1822-E/SN
  Microchip Technology
  SO-8
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F1934-E/ML اوریجینال
  PIC16F1934-E/ML
  Microchip Technology
  Other
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ICS954321AGLF اوریجینال
  ICS954321AGLF
  Integrated Circuit Systems
  TSSOP-64
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16C63A-20/SO اوریجینال
  PIC16C63A-20/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16C505-04 I/P اوریجینال
  PIC16C505-04 I/P
  Microchip Technology
  DIP-14
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA64A-AU اوریجینال
  ATMEGA64A-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-64
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATXMEGA64A3-AU اوریجینال
  ATXMEGA64A3-AU
  Atmel Corporation
  TQFP-64
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AT90S8515-4JC بازسازی شده
  AT90S8515-4JC
  Atmel Corporation
  PLCC-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F442-E/PT بازسازی شده
  PIC18F442-E/PT
  Microchip Technology
  TQFP-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F46K22-E/PT اوریجینال
  PIC18F46K22-E/PT
  Microchip Technology
  TQFP-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F4431-I/PT اوریجینال
  PIC18F4431-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PPC440EP-3JC667CZ اوریجینال
  PPC440EP-3JC667CZ
  Applied Micro Circuits Co
  PBGA-456
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA48PA-PU اوریجینال
  ATMEGA48PA-PU
  Atmel Corporation
  SPDIP-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8535-16PI اوریجینال
  ATMEGA8535-16PI
  Atmel Corporation
  DIP-40
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • AT89C51RD2-SLSUM اوریجینال
  AT89C51RD2-SLSUM
  Atmel Corporation
  PLCC-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F252-I/SP اوریجینال
  PIC18F252-I/SP
  Microchip Technology
  SPDIP-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F442-I/PT بازسازی شده
  PIC18F442-I/PT
  Microchip Technology
  TQFP-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F886-E/SP اوریجینال
  PIC16F886-E/SP
  Microchip Technology
  DIP-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F458E/L بازسازی شده
  PIC18F458E/L
  Microchip Technology
  PLCC-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MC68HC705P6ACP اوریجینال
  MC68HC705P6ACP
  Motorola
  DIP-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F24J50-I/SO اوریجینال
  PIC18F24J50-I/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F26K22-I/SO اوریجینال
  PIC18F26K22-I/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16F882-I/SP اوریجینال
  PIC16F882-I/SP
  Microchip Technology
  SPDIP-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F4550-I/ML اوریجینال
  PIC18F4550-I/ML
  Microchip Technology
  QFN-44
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • MC908AP32ACFBE بازسازی شده
  MC908AP32ACFBE
  Freescale Semiconductor
  DIP-42
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F14K50-I/MQ اوریجینال
  PIC18F14K50-I/MQ
  Microchip Technology
  QFN-20
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC18F258-I/SO اوریجینال
  PIC18F258-I/SO
  Microchip Technology
  SO-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • PIC16C58A-04/P اوریجینال
  PIC16C58A-04/P
  Microchip Technology
  DIP-18
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ATMEGA8L-8PU اوریجینال
  ATMEGA8L-8PU
  Atmel Corporation
  DIP-28
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید
 • ADUC841BSZ62-5 اوریجینال
  ADUC841BSZ62-5
  Analog Devices
  MQFP-52
  تحویل 40 روزه
  سفارش دهید